Ideallyfree

İş Deneyimi mi Diploma mı? Mezunların Yarısı İş Hayatına Hazır Hissetmiyor

İş Deneyimi mi Diploma mı Mezunların Yarısı İş Hayatına Hazır Hissetmiyor

İş deneyimi mi, diploma mı iş hayatına sorunsuz bir geçişi sağlar?

Çalışma hayatına atıldığınızda, üniversitenin sizi gerçekten hazırlayıp hazırlamadığını düşündünüz mü hiç?

Üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına ilk adım attığınızda, iş deneyimi ve becerileriniz sizi işyerinde başarıya ulaştıracak en önemli faktörlerdir. Ancak yeni bir araştırma, çoğu kişinin üniversite eğitiminin iş yaşamlarına yeterince katkı sağlamadığına inandığını ortaya koyuyor.

Üniversiteden mezuniyeti - iş deneyimi - beceriler

Yeni araştırma günümüz çok kuşaklı iş gücündeki trendleri, şirketlerin beceri geliştirme ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl adımlar atabileceklerini ortaya koyuyor.

Online öğrenme ve eğitim alanında dünyanın lider kuruluşlarından olan Go1 tarafından ABD, İngiltere ve Avustralya’da 3,000 çalışanın görüşleri ile yapılan ankette çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekici.

Anket sonuçlarına göre, işgücündeki yaş gruplarının giderek artan temsili, çalışanların öğrenme ve çalışma şekillerinde yeni tutum ve inançları ortaya çıkarıyor. Özellikle, farklı nesillerin yeni bilgi ve beceri edinme konusundaki tercihleri arasında önemli farklılıklar var. Bu durum, liderler için bir zorluk oluştururken, işgücündeki çeşitliliğin avantajlarına odaklanmayı gerektiriyor.

İşte dikkat çekici istatistik ve bilgiler.

Üniversitenin Rolü, İş Deneyimi ve Çalışma Hayatı

Üniversitenin, farklı kuşaklardan gelen çalışanları iş hayatına hazırlamadaki rolü giderek sorgulanıyor. Anket, Boomers, X, Y ve Z kuşakları arasındaki farklı bakış açılarını ve çok kuşaklı ekipleri eğitirken karşılaşılan zorlukları ele almış.

Anket katılımcılarının %46’sı üniversitenin mevcut işlerine uygun bir şekilde hazırlamadığını belirtiyor. Bu şaşırtıcı bir bulgu çünkü günümüzde birçok kişi üniversiteyi, kariyerlerini şekillendirmek için temel bir adım olarak görüyor. Mezunların neredeyse yarısı iş hayatına hazırlıksız hissediyor. Ayrıca iş deneyiminin bir üniversite derecesinden daha faydalı olduğunu düşünüyor.

İş Deneyimi ve İş Başında Öğrenme > Üniversite Diplomaları

İşgücüne geçiş söz konusu olduğunda, ankete katılanların %61’i iş deneyiminin mevcut rollerine en iyi şekilde hazırladığını belirtiyor. %41’i bunu resmi iş başında eğitimin (formal on-the-job training) ve %37 yaşam deneyiminin izlediğini belirtiyor. Bu bakış açısı, ankete katılan tüm yaş gruplarında şaşırtıcı bir tutarlılık göstermiş.

Oldukça ilginç bir nokta ise, işe başlamadan önce çalışanların neleri bilmek istediklerine dair anket sonuçları olmuş bence. Çalışanlar, üniversitelerden iş hayatı ve kariyer gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

Çalışanların %50’si üniversitelerden kariyer basamaklarını nasıl tırmanacaklarını öğrenmek istiyor. Buna karşın %32’si rolün temellerini ve %31’i diğer departmanlardan insanlarla nasıl işbirliği yapılacağını öğrenmek istiyor.

Kariyer İlerlemesi, Öğrenme ve Gelişim ve Motivasyon Kaynakları

Çalışanların yaklaşık üçte ikisi (%66), öğrenme ve gelişim fırsatlarının işlerinde kesinlikle gerekli ve değerli olduğuna inanıyor. Maaş potansiyelini artırmak, Z kuşağı çalışanları için (%45) yeni beceriler edinmenin en büyük motivasyon kaynağı olurken, Boomer (%62), X kuşağı (%55) ve Y kuşağı (%51) çalışanları için genel kişisel gelişim en büyük motivasyon kaynağı olarak öne çıkıyor.

Ancak, çalışanların çoğu, mevcut işverenlerinin öğrenme ve gelişim programlarını kendi özel ihtiyaçlarına uygun hale getirdiğine inanıyor. Çalışanlar, mevcut işverenlerinin ihtiyaçlarına uygun öğrenme ve geliştirme programları sunma konusunda genellikle memnun olsalar da, buna rağmen %30’luk bir kesim bu süreci sadece bir “kutu işaretleme alıştırması” olarak gören şirketlerin varlığından rahatsız.

Çalışanların %27’si sıkıcı, %24’ü kişiselleştirilmemiş, %24’ü uzun öğrenme içeriklerini takip etmenin, gelişmelerini engellediğini düşünüyor. Ayrıca, işverenlerin beceri geliştirme potansiyelini yeterince kullanmadığını düşünenlerin oranı oldukça yüksek.

İş Deneyimi: Kuşaklar Arası Ekip Yönetimi

İş Deneyimi - Kusaklar

Çalışma yaşamında farklı yaş gruplarından insanlarla çalışmak, deneyim zenginliğinden yararlanma açısından büyük bir fırsat sunuyor. Araştırma, kuşak çeşitliliğine sahip bir ekibin, daha çeşitli bakış açılarına sahip olmanın yanı sıra, birbirinden öğrenme fırsatlarına sahip olmanın avantajını vurguluyor. Ancak, farklı yaş grupları arasındaki işbirliği zorlukları da ortaya çıkıyor. Katılımcılar, kendi yöntemlerine takılıp kalma ve farklı iş ahlakına sahip olma konusunda dezavantajlar yaşadıklarını belirtiyor.

Birden fazla kuşağın bulunduğu bir ekibi yönetme konusunda, organizasyonlar farklı yaş gruplarıyla çalışma ve öğrenme fırsatları yaratma noktasında başarılı olabiliyor. Katılımcıların %46’sı bu yeteneğe sıkça sahip olduklarını ifade ediyor. Deneyim çeşitliliğinden öğrenme (%60), kuşak çeşitliliğine sahip bir ekibin en büyük avantajı olarak değerlendiriliyor; bunu daha çeşitli bakış açılarına sahip olma (%59) ve bu gruplardan öğrenme fırsatları (%57) izliyor.

Fırsatlar ve Zorluklar

Ancak araştırma, şirketlerin nesiller arası farklılıkları kapatmak için daha fazla çaba sarf etmeleri gerekebileceğini gösteriyor. Farklı yaş gruplarından insanlarla çalışmanın dezavantajları sorulduğunda, kendi yöntemlerine sıkışıp kalma (%45) ve farklı iş ahlakına sahip olma (%41) en önemli dezavantajlar olarak belirtiliyor.

İşverenler Ne Yapmalı?

İşverenler, çalışanlarına iş hayatına hazırlanmaları için daha fazla destek olmalı. Örneğin, çalışanlarına kariyer koçluğu, mentorluk ve iş başında eğitim gibi programlar sunmalılar. Ayrıca, işverenler çalışanlarının farklı nesillerden insanlarla çalışma ve öğrenme fırsatları yaratmalı.

Yapay Zeka ve Öğrenme Alışkanlıkları

İş Deneyimi-Ogrenme-Yapay-Zeka

Yeni yapay zeka teknolojisinin işletmelere ve sektörlere etkisi devam ederken, çalışanlar işlerine ve öğrenme yeteneklerine olan etkisi konusunda iyimserler. Çalışanların neredeyse yarısı (%48), yapay zeka tarafından oluşturulan öğrenme materyallerinden veya yapay zeka araçlarını kullanarak öğrenmeye açık. %45’i ise yapay zekanın işyerinde ihtiyaç duyulan becerileri daha hızlı geliştirmelerine yardımcı olacağına inanıyor.

Ayrıca, üretken yapay zekayı kullanmak (%44) ve bilgiyi daha hızlı bulmak (%46), yapay zeka çağında en çok ihtiyaç duyulan beceriler olarak öne çıkıyor. 

Genç çalışanlar, özellikle Z kuşağı (%31) ve Y kuşağı (%31), üretken yapay zekayı kullanmanın gelişimleri için kritik olduğunu düşünüyor. Bu oran, Z kuşağının %18’i ve X ile Boomer kuşağının %12’sini içeren diğer yaş gruplarında daha düşük.

Araştırma aynı zamanda TikTok gibi video tabanlı platformların, çalışanların öğrenme içeriğini tüketme ve etkileşimde bulunma şekillerini de ele aldı. Üç dakikadan kısa videolar (%47) ve bir eğitmenle yerinde iş başı eğitimi (%46), işverenler tarafından sağlanan en önemli öğrenme içeriği türleri olarak öne çıkıyor. Bu tercihler çalışanların sevdikleri türlerle de uyumlu olarak %42 ve %47 oranında sıralanıyor.

Bu araştırma, iş dünyasına yeni adım atan genç profesyonellerin karşılaştığı zorlukları ve beklentilerini açıkça ortaya koyuyor. Liderler, eğitim ve gelişim programlarını farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlemeli ve iş gücünü daha etkili bir şekilde yetiştirmelidir.

Sonuç:

-    Çalışanların %66'sı, öğrenme ve gelişim fırsatlarının kesinlikle gerekli ve değerli olduğuna inanıyor. 

-    Çalışanların %46'sı, üniversitenin kendilerini mevcut işlerine hazırlamakta başarısız olduğuna inanıyor. 

-    Çalışanların %61'i, iş deneyiminin kendilerini mevcut rollerine en iyi şekilde hazırladığını söylüyor. 

-    Çalışanların %50'si, işgücüne katılmadan önce kariyer ilerlemesine nasıl yaklaşacaklarını bilmek istiyor.Kaynak: Businesswire

Beğenebilirsiniz: The Great Resignation (Büyük İstifa) Şirketleri ve Çalışanları Nasıl Etkiledi?

Funda Tabak

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler lisans eğitimini tamamladıktan sonra geleneksel pazarlama, online itibar yönetimi, işveren markası, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama konularında çeşitli şirketlerde çalıştı. Sa-ba, Döksan, Ileri Group, Araymond gibi üretim firmaları ile Coca Cola İçecek, Assan Alüminyum, Turkcell, Mercedes, Novartis, Cargill, Pfizer, YKB gibi müşterileri bulunan danışmanlık yoğunluklu firmalarda B2C ve B2B pazarlama yöneticiliği yaptı.

2010 yılından beri ideallyfree.com’un içeriklerini koordine ediyor. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri bölümününü tamamladı. Şuan Dubai merkezli bir firmada proje yöneticisi olarak çalışlıyor.

Yorum ekle