Ideallyfree

Çatışma Çözme Stratejileri – The Thomas Kilmann Model

catisma-cozme-stratejileri

Çatışma Çözme Stratejileri günlük yaşamımızdaki iletişim ve ilişkilerimizde çok önemli bir yere sahiptir. Bireysel değerlerde, geçmiş yaşantılarda, inanışlarda ve algılarda farklılıkların doğal bir sonucu olarak anlaşmazlıklar ve uzlaşmazlıklar kaçınılmaz bir olgudur. Çatışmanın sonucunun olumlu ya da olumsuz olması çatışmanın nasıl yönetildiğine bağlıdır.

Çatışma sonucunda küskünlüklerin, kırgınlıkların oluşması, ilişkilerin bozulması ve iş veriminin düşmesi iyi yönetilmeyen çatışmaların sonucudur.

Çatışma Çözme Stratejileri

Çatışma Çözme Stratejileri Konusunda Farklı Yaklaşımlar Nelerdir?

Genellikle çocukluk yıllarında öğrenilen bu stratejiler otomatik bir biçimde işler. İnsanlar çoğu zaman bir çatışma durumunda nasıl davrandıklarının farkında değillerdir. Şu anda kullanılan çatışma çözme stratejileri çocukluk dönemlerinde öğrenildiğine göre, şu anda da yeni ve daha etkili çatışma çözme becerileri öğrenilebilir.

Johnson ve Johnson’a göre (1994) bir çatışma durumunda, insanların ulaşmak ya da gerçekleştirmek istedikleri iki şey vardır. Bunlardan biri, aynı zamanda kişilerarası çatışmaya da neden olan, bireyin kendi amaçlarını gerçekleştirme isteğidir. Diğeri ise, çatışmaya girilen kişi ya da kişilerle olan ilişkilere verilen önem ya da ilişkileri devam ettirme isteğidir. Her iki istek de, “çok önemli”den “hiç önemli değil”e kadar uzanan bir doğrunun değişik noktalarıdır.

Başka bir deyişle,

 • Çatışmaya yol açan amaç birey açısından ne ölçüde önemlidir?
 • Çatışmaya girdiği kişi ile olan ilişkileri ne ölçüde önemlidir?

Bu iki faktöre bağlı olarak insanlar birbirinden farklı çatışma çözme stratejileri benimseyebilirler.

Kişiler arası çatışmaların toplumsal hayatın dışına çıkarılmasının dünyanın ekseni etrafında dönmesinin engellenmesi gibi bir şey olduğunu, ne yaparsak yapalım mutlaka kişiler arası çatışmaları yaşayacağımız belirtilmektedir. Benzer biçimde yazarlar çatışmaların ve anlaşmazlıkların kişilerin önemsedikleri amaçları ve hedefleri olduğu zaman yaşandığını vurgulamaktadır.

Çatışmalar birer problem değildir, aksine çözümün bir parçasıdır.

Kişiler arası çatışmalar yapıcı ve barışçıl olarak yönetilebildiğinde sağlıklı ve değerlidirler ve okulda sosyal yaşamı canlandırılar.  Kişiler arası çatışmaların ve anlaşmazlıkların yokluğu ise, hedeflerin ve amaçların olmadığı aynı zamanda önemsenen ilişkilerin ve değerlerin olmadığı olumsuz durumlar olarak belirtilmektedir.

Çatışma Çözme Stratejilerinde Entelektüel Lens Ne Anlama Gelir?

Kişinin sosyal gerçekliği algılamak için kullandığı “entelektüel lens” aynı zamanda gerçekliğin ne ve nasıl olduğunu da belirlemektedir. Kişiler arası çatışmalar negatif bir lensle görüldüğünde algısı farklı, pozitif bir lens ile görüldüğünde ise algısı daha farklıdır.

Bu nedenle kişiler arası çatışmalara nasıl bakıldığını algılamak için nasıl bir “lens” kullanıldığı çok önemlidir. Kişiler arası çatışmalara pozitif bir lensle bakıldığında, görülen özelliklere örnek olarak şunlar söylenebilmektedir: (Johnson ve Johnson (1996, d):

 • Kişiler arası çatışmalar ve anlaşmazlıklar bizim kim olduğumuzu ve değerlerimizin ne olduğunu tanımlar. Çatışmalar yoluyla kimliklerimizi geliştiriririz.
 • Çatışmalar nasıl bir değişime gereksinim duyduğumuzu ortaya çıkarır. Çatışmalar çalışmayan olumsuz davranışları ortaya çıkarır.
 • Kişiler arası çatışmalar, diğer insanların kim olduklarını ve değerlerinin neler olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Çatışmalar arkadaşlarımızın ve dostlarımızın kimliklerini belirginleştirir.
 • Çatışmalar, ortak problemlerimizi çözme konusunda bizlere enerji verir ve motive eder.
 • Ortak sorunlarımızı çözebilmeye yönelik güvenimizi arttırarak ilişkilerimizi güçlendirir.
 • Sıklıkla rahatsızlık yaşamamıza neden olan, kızgınlık, anksiyete, güvensizlik ve üzüntü gibi olumsuz duyguların ifade edilmesini ve açığa çıkmasını sağlar.
 • Değerlerimizin ne olduğunu belirler, adandığımız önemsediğimiz konuları belirginleştirir, netleştirir.
 • Yaşamımıza neşe, heyecan ve eğlence katar. Çatışma içinde olmak sıkılmış duygularımızı azaltarak, yeni hedefler belirlememize katkıda bulunur. Çatışmalar olmasaydı yaşam inanılmayacak kadar sıkıcı olurdu.

1970’li yıllarda Kenneth Thomas ve Ralph Kilmann tarafından çatışmayı insanların kaygılarının kıyaslanamaz olduğu bir durum olarak tanımlamıştır. Geliştirdikleri çatışma çözme becerileri modeline göre iki kişi birbirlerinin önemsediği şeylere karşıt olursa bu durum bir çatışmadır.

The Thomas Kilmann Model olarak adlandırılan modele göre insanların amaçlarına ve ilişkilerine ne ölçüde önem verdiklerine bağlı olarak başvurabilecekleri beş farklı çatışma çözme stratejisi tanımlanmıştır. Her biri bir hayvanla simgelenen bu beş farklı çatışma çözme stratejisi ve stili gösterilmiştir. 

Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument adlı kitabı linke tıklayarak Amazon üzerinden satın alabilirsiniz.

Çatışmaların Çözme Stratetejileri –  Kaplumbağa (Kaçınma) Stili

Kaplumbağalar çatışmadan kaçınmak için geri çekilirler. Çatışma yaratan sorunlardan ve kişilerden uzak dururlar. Çatışmaları çözmeye uğraşmanın boş bir çaba olduğuna inanırlar.

Çaresizlik hissederler. Çatışmayla yüz yüze gelmektense, fiziksel ya da psikolojik olarak geri çekilmenin daha kolay olduğuna (kabuğuna çekilmek gerektiğine) inanır.

Girişkenlik içermemekle birlikte karşı tarafla işbirliği yapmayı içeren bu stratejiyi kullanan bir kişi, ne kendi çıkarlarında ne de diğer kişinin çıkarlarında ısrarcı olmaz. Çatışmanın üzerine gitmez. Çatışmayı geçiştirir, erteler ya da geri çekilir.

Kaplumbağa stilindeki kişiler için aşağıdaki durumlarda çatışma çözme becerileri geliştirmek ve kullanmak uygun olabilir:

 • Elde edilecek ödüller çok yüksek değilse ve kayıp yoksa (Bu sizin için sadece bir deneyim olacaksa).
 • Çatışmayı ele alacak zamanınız yoksa,
 • Ortam uygun değilse (“Şimdi yeri ve zamanı değil” diyorsanız).
 • Daha önemli sorunların baskısını hissediyorsanız,
 • Çıkarlarınızın gözetileceğine dair hiçbir umut ışığı göremiyorsanız,
 • Çok öfkeli bir kişiyle karşı karşıya iseniz,
 • Tam olarak hazır değilseniz, bilgi edinmeye ve düşünmeye ihtiyaç duyuyorsanız,
 • Duygusal olarak çok fazla yüklüyseniz ve çevrenizdeki diğer kişiler çatışmayı daha başarılı bir biçimde çözebileceklerse.

Çatışmaların Çözme Stratetejileri – Oyuncak ayı (Uyma) Stili

Oyuncak ayılar için ilişki çok önemli, amaç pek önemli değildir. Oyuncak ayılar başkaları tarafından kabul edilmeyi ve sevilmeyi isterler. İnsanların ilişkilere zarar vermeksizin tartışamayacaklarını, bir tatsızlık çıkmasın diye çatışmadan kaçınılması gerektiğini düşünürler.

Çatışma devam ederse, birilerinin kalbinin kırılacağından ve ilişkilerin zarar göreceğinden ya da bozulacağından korkarlar. Oyuncak ayılar ilişkileri için kendi amaçlarından vazgeçerler.

Oyuncak ayı sanki “amaçlarımdan vazgeçiyorum ve istediğin şeyi yapmana izin veriyorum; yeter ki beni sev” der gibidir. İlişkilerin bozulmaması için çatışmayı yatıştırmaya çalışırlar.

Ne girişkenlik ne de işbirliği yapmayı içermeyen bu strateji, güç kullanmanın tam zıddıdır. Uyma stratejisi izlendiğinde, bir birey diğer kişinin çıkarlarını tatmin etmek için kendi çıkarlarını ihmal eder. Bu stratejide bireyin kendi haklarından özveride bulunması söz konusudur.

Oyuncak ayı stratejisini şu durumlarda kullanabilirsiniz:

 • Sorun sizin için çok önemli değil, ama diğer kişi için çok önemliyse,
 • Üzüleceğinizi ya da çok yıpranacağınızı hissettiğinizde,
 • “Kazanamayacağınızı bildiğiniz” sürekli bir rekabet halinde olmak sizin için zararlı olacaksa,
 • Mevcut uyumu (dengeleri) korumak çok önemliyse (“Şimdi zamanı değil” diyorsanız).

Çatışmaların Çözme Stratetejileri – Köpekbalığı (Güç kullanma, Rekabete Girme) Stili

Köpek balıkları kendi çözüm önerilerini kabul etmesi için, çatıştığı kişiyi zorlar ve karşısındaki kişi üzerinde güç kullanmayı dener. Kendi amaçları çok önemli, ilişkileri ise önemsizdir.

Ne pahasına olursa olsun amaçlarına ulaşmayı isterler. Başkalarının ihtiyaçlarıyla ilgilenmezler. Başkalarının kendisini sevmesi veya kabul etmesi onlar için önemli değildir.

Çatışmayı, bir kişinin kazanması, diğer kişinin kaybetmesi olarak görürler. Elbette kazanan taraf olmayı isterler. Kazanmak, köpek balıklarına başarı ve kendini beğenme duygusu verir.

Kaybetmek ise zayıflık, yetersizlik ve başarısızlık duygusu verir. Gözdağı vererek, güç kullanarak, çeşitli girişimlerle karşısındaki kişiyi ezmeye çalışarak kazanmaya çalışırlar.

Girişkenlik içermekle birlikte işbirliğine dayanmayan bu stratejiyi kullanan bir kişi, diğer kişinin zararına da olsa kendi çıkarlarında ısrar eder.

Güç kullanma ya da rekabet stratejisini şu durumlarda kullanabilirsiniz:

 • Kesinlikle haklı olduğunuzu bildiğinizde,
 • Kısa süre içerisinde karar vermeniz gerektiğinde,
 • Muhaliflerini ezen bir kişi ile karşılaştığınızda.

Çatışmaların Çözme Stratetejileri – Tilki (Uzlaşma) Stili

Tilkiler hem kendi amaçlarına hem de ilişkilerine orta derecede önem verirler. Tilkiler uzlaşma ararlar. Kendi amaçlarının bir kısmından vazgeçerler ve çatıştıkları kişiyi de amaçlarının bir kısmından vazgeçmeye ikna ederler.

Her iki tarafın da bir şeyler kazanacağı bir çözüm yolu ararlar. Bu nedenle çözüm bulmak için kendi amaçlarından bir parça fedakârlık yaparlar.

Bu strateji orta derecede girişimcilik ve işbirliği içerir. Amaç, her iki tarafı da kısmen tatmin eden, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmaktır. Bu strateji, uyma ile rekabetçiliğin ortasında bir yere düşer.

Tilki stratejisini şu durumlarda kullanabilirsiniz:

 • Amaçlar orta derecede önemliyse ve daha girişken stratejileri kullanmaya değmezse,
 • Eşit statüdeki kişiler çatışmaya taraf olmuşlarsa,
 • Karmaşık bir sorun için geçici bir çözüme ulaşmak gerekiyorsa,
 • Önemli bir sorun için uygun çözümlere ulaşmak istiyorsanız,
 • Rekabet ya da işbirliği stratejilerinin sonuç vermediği durumlarda

Çatışmaların Çözme Stratetejileri – Baykuş (Yüzleşme, İşbirliği Yapma) Stili

Baykuşlar hem amaçlarına hem de ilişkilerine çok önem verirler. Çatışmaları, çözülmesi gereken sorunlar olarak görürler ve hem kendilerinin hem de diğer kişinin amaçlarına ulaşabileceği bir çözüm ararlar.

Çatışmaları, taraflar arasındaki gerilimi azaltarak ilişkileri geliştirici bir araç olarak görürler. Her iki tarafı da tatmin edecek çözümler arayarak ilişkiyi sürdürürler. Böyle bir çözüm yolu bulunmadıkça da tatmin olmazlar. Dahası, taraflar arasındaki gerginlikler ve olumsuz duygular da ortadan kalkmadıkça tatmin olmazlar.

Hem girişkenlik hem de işbirliği içeren bu strateji, kaçınmanın tam zıddıdır. İşbirliği, her iki tarafın da çıkarlarını tam olarak karşılayan bazı çözümler bulmak için diğer kişiyle birlikte çalışma çabasını içerir. Bu strateji, iki bireyin de çatışmanın altında yatan çıkarlarını tanımayı ve her iki tarafın da çıkarlarını gözeten bir seçenek bulmayı içerir.

Baykuş stratejisini şu durumlarda kullanabilirsiniz:

 • Başkasının yaşamı söz konusu olduğunda,
 • Bütün sorumluluğu üstlenmeyi istemediğinizde,
 • Arada büyük bir güven duygusu varsa,
 • Diğer kişiden taahhüt elde etmek istediğinizde,
 • Kin, husumet, vb. gibi yoğun duygularla uğraşmanız gerektiğinde,

Hangi Durumda Hangi Çatışma Çözme Stratejisi Kullanılmalıdır?

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, her stratejinin kullanılabileceği durum farklıdır. Hiç kimse her çatışma durumunda aynı stratejiyi kullanmak istemez. Kaldı ki bu iyi bir yöntem de değildir.

Bir defaya mahsus etkileşime girdiğimiz kişilerle olan çatışmayı çözmek için güç kullanma stratejisine başvurabilirsiniz. Örneğin, hiç tanımadığınız ve belki bir daha hiç karşılaşmayacağınız bir kişiden bir araba satın alırken.

Her gün birlikte olduğunuz bir kişiyle çatışmaya girdiğinizde bu stratejiyi kullanmanızı tavsiye edilmez. Örneğin; iş arkadaşlarınız.

Buna rağmen farklı kişiler farklı farklı stratejileri daha sık kullanabilirler. Eşinizle ve özellikle çocuklarınızla ilişkilerinizde ortaya çıkan çatışmaları çözmek için en çok hangi stratejiyi kullandığınızı kendinize sorabilirsiniz.

Çatışma çözme stratejileri arasında sadece baykuş ile simgelenen yüzleşme ve işbirliği stratejisi ile her iki tarafın da kazançlı çıkabileceği çözümler bulunur.

Diğer stratejiler kullanıldığında taraflardan en azından birinin kaybetmesi, diğerinin kazanması ya da her ikisi de kaybetmesi söz konusu olacaktır. Bu nedenle özellikle aile ilişkilerimizde çocuklara işbirliğine yönelik çatışma çözme yönteminin ve bu yöntemin gerektirdiği becerilerin öğretilmesi çok büyük önem taşıyor.

Kişisel gelişim alanında diğer yazılarım için Kişisel Gelişim kategorisinde yer alan diğer yazılarımı da incelemenizi öneririm.

Sevgiler.

Funda Tabak

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler lisans eğitimini tamamladıktan sonra geleneksel pazarlama, online itibar yönetimi, işveren markası, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama konularında çeşitli şirketlerde çalıştı. Sa-ba, Döksan, Ileri Group, Araymond gibi üretim firmaları ile Coca Cola İçecek, Assan Alüminyum, Turkcell, Mercedes, Novartis, Cargill, Pfizer, YKB gibi müşterileri bulunan danışmanlık yoğunluklu firmalarda B2C ve B2B pazarlama yöneticiliği yaptı.

2010 yılından beri ideallyfree.com’un içeriklerini koordine ediyor. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri bölümününü tamamladı. Şuan Dubai merkezli bir firmada proje yöneticisi olarak çalışlıyor.

5 yorum