Ideallyfree
dış kaynak kullanımı

“Dış kaynak kullanımı” olarak tanımlanan outsourcing; sınırlı kaynaklardan maksimum değeri elde etmek amacıyla tasarlanmış bir kaynak aktarım stratejisidir. En basit haliyle kurumiçi ürettiğimiz mal ya da hizmetleri dışarıdan temin etmek diyebiliriz. 

Bugünün teknoloji destekli piyasalarında şirketler, işlerinde daha mükemmele ulaşmak için ana faaliyet alanlarına odaklanmak zorundadırlar. Bunun için de önemli, ancak ana faaliyet alanı dışında bulunan konulardan (insan kaynakları, finans, muhasebe ve veri işleme gibi) mümkün olduğunca uzak durmalı; ancak aynı zamanda da bu işlemlerdeki kaliteyi arttırıp maliyeti düşürmelidirler. Bunu başarmak için, her tip ve büyüklükteki şirketler büyük bir hızla outsourcinge yönelmektedirler.

Outsourcing yeni bir iş-modelidir. Çoğu durumda, tedarikçi alıcıya, önceleri iç kaynaklarla yerine getirilen hizmet veya fonksiyonları sağlar. Alıcı, servislerini ve fonksiyonlarını outsource ederek, sağlanan hizmet ve fonksiyonların hem işyükünü, hem de sorumluluğunu tedarikçiye devretmiş olur.

Outsourcing’in Faydaları

 • Farklı merkezlerden hizmet verildiği için sabit masraflardan tasarruf sağlar.
 • Riskleri azaltır.
 • Çalışmalara ölçülebilirlik, esneklik ve hız kazandırır.
 • Proseslerde üretkenliği artırır ve denetleme sürecini ortadan kaldırır.
 • Operasyonel maliyetleri düşürür.
 • Yatırım, dolayısıyla sermaye maliyetlerini azaltır.
 • Şirketlerin ana faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlar.
 • Şirket çalışanlarının daha yüksek değerde işlere kanalize olmalarını sağlayarak motivasyonu artırır.
 • Konusunda uzman ve profesyonel bir ekiple çalışma rahatlığı yaratır.
 • Zamandan ve emekten tasarruf sağlar.
 • Kaynakların, daha büyük dönüşleri olan aktivitelerde kullanılmasına imkan verir.
 • Üretim verimliliğini artırır.
 • Performans artırımını sağlar.

Outsourcing’in Dezavantajları

Her ne kadar mal ya da hizmetleri dışarıdan tedarik etmenin pek çok faydası olsa da bazı dezavantajları da var.  Bu dezavantajların başında “dış kaynak” olarak kullandığımız mal ya da hizmeti bize sunan kurum ya da kişilerle ilişki yönetimi yapmak gelir. Bu gibi durumlarda genelde sözleşmeler ve imzalar devreye girdiği için müzakere edilmesini ve dolayısıyla zaman gerektirir.

Hazırlık Maliyetleri.
Kontrol maliyetleri.
Çalışanlar Üzerindeki Etkileri.
Esneklik Kaybı

Funda Tabak

1 yorum