Ideallyfree

Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) Nedir?

dış kaynak kullanımı

Bir iş uygulaması olarak Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) akla gelebilecek hemen hemen her alanda gelişiyor. Özellikle bilgi yoğun işlerde Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) şaşırtıcı bir hızla artıyor.

Günümüzde kuruluşlar, yazılım geliştirme, inovasyon ve araştırma ve geliştirme çabalarını ve hatta pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve finans ve muhasebe gibi işlevsel alanları dış kaynak olarak kullanmaktadır.  Peki Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) ne demektir?

Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) Ne Anlama Gelir?

“Dış kaynak kullanımı” olarak tanımlanan outsourcing; sınırlı kaynaklardan maksimum değeri elde etmek amacıyla tasarlanmış bir kaynak aktarım stratejisidir. Oursourcing (Dış kaynak kullanımı) iki kelimeden oluşur; “dışarı (out)” ve “kaynak bulma (sourcing)”. Bu nedenle, dış kaynak kullanımını tanımlamak için öncelikle “kaynak bulma” nın anlamı konusunda net olmalıyız. Kaynak bulma, işi, sorumlulukları ve karar haklarını başka birine devretme eylemini ifade eder. En basit tanımıyla kurumiçi ürettiğimiz kaynakları, varlıkları ve yetenekleri dışarıdan temin etmek diyebiliriz. 

Bugünün teknoloji destekli piyasalarında şirketler, işlerinde daha mükemmele ulaşmak için ana faaliyet alanlarına odaklanmak zorundadırlar. Bunun için de önemli, ancak ana faaliyet alanı dışında bulunan konulardan (insan kaynakları, finans, muhasebe ve veri işleme gibi) mümkün olduğunca uzak durmalı; ancak aynı zamanda da bu işlemlerdeki kaliteyi arttırıp maliyeti düşürmelidirler. Bunu başarmak için, her tip ve büyüklükteki şirketler büyük bir hızla outsourcinge yönelmektedirler.

Outsourcing yeni bir iş-modelidir. Çoğu durumda, tedarikçi alıcıya, önceleri iç kaynaklarla yerine getirilen hizmet veya fonksiyonları sağlar. Alıcı, servislerini ve fonksiyonlarını outsource ederek, sağlanan hizmet ve fonksiyonların hem işyükünü, hem de sorumluluğunu tedarikçiye devretmiş olur. Mantık oldukça basittir – bir kuruluş, olgun uygulamaların katma değerinden yararlanmak istiyorsa, temel yetkinlikleri alanlarında bile, süreçleri olgunlaşmış şirketlerle ittifaklar aramalı ve kurmalıdır.

Neden Dış Kaynak Kullanırız?

Günlük rutinlerimizi gerçekleştirirken sürekli olarak diğer taraflara (iş arkadaşları ya da 3. parti) iş yetkisi verir veya kaynaklar kullanırız. Peki neden outsource ediyoruz? Genellikle dış kaynak kullanırız çünkü bunu daha ucuz, daha hızlı, daha iyi yapabilen başkaları var ve bu bizim yaptığımız işin odağını oluşturmadığı için bunu yaparız.

Bir yöneticinin bu odak görevleri dışında harcadığı her dakika, gerçek işini yapmaktan bir dakika uzaktır ve verimsizdir. Dolayısıyla hem gerçek (maaş) hem de fırsat (zaman, dikkat ve çaba) maliyetleri, kaynak bulma kararında önemli belirleyicilerdir.

Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) Faydaları Nelerdir?

 • Farklı merkezlerden hizmet verildiği için sabit masraflardan tasarruf sağlar.
 • Riskleri azaltır.
 • Çalışmalara ölçülebilirlik, esneklik ve hız kazandırır.
 • Proseslerde üretkenliği artırır ve denetleme sürecini ortadan kaldırır.
 • Operasyonel maliyetleri düşürür.
 • Yatırım, dolayısıyla sermaye maliyetlerini azaltır.
 • Şirketlerin ana faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlar.
 • Şirket çalışanlarının daha yüksek değerde işlere kanalize olmalarını sağlayarak motivasyonu artırır.
 • Konusunda uzman ve profesyonel bir ekiple çalışma rahatlığı yaratır.
 • Zamandan ve emekten tasarruf sağlar.
 • Kaynakların, daha büyük dönüşleri olan aktivitelerde kullanılmasına imkan verir.
 • Üretim verimliliğini artırır.
 • Performans artırımını sağlar.

Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) Dezavantajları

Her ne kadar mal ya da hizmetleri dışarıdan tedarik etmenin pek çok faydası olsa da bazı dezavantajları da var.  Bu dezavantajların başında “dış kaynak” olarak kullandığımız mal ya da hizmeti bize sunan kurum ya da kişilerle ilişki yönetimi yapmak gelir. Bu gibi durumlarda genelde sözleşmeler ve imzalar devreye girdiği için müzakere edilmesini ve dolayısıyla zaman gerektirir.

 • Hazırlık Maliyetleri.
 • Kontrol maliyetleri.
 • Çalışanlar Üzerindeki Etkileri.
 • Esneklik Kaybı

Bu başlıkla da ilgilenebilirsiniz: 

Ürün Değerlendirmesi ve Müşteri Yorumları Neden Önemlidir?

Funda Tabak

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler lisans eğitimini tamamladıktan sonra geleneksel pazarlama, online itibar yönetimi, işveren markası, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama konularında çeşitli şirketlerde çalıştı. Sa-ba, Döksan, Ileri Group, Araymond gibi üretim firmaları ile Coca Cola İçecek, Assan Alüminyum, Turkcell, Mercedes, Novartis, Cargill, Pfizer, YKB gibi müşterileri bulunan danışmanlık yoğunluklu firmalarda B2C ve B2B pazarlama yöneticiliği yaptı.

2010 yılından beri ideallyfree.com’un içeriklerini koordine ediyor. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri bölümününü tamamladı. Şuan Dubai merkezli bir firmada proje yöneticisi olarak çalışlıyor.

1 yorum