Ideallyfree

Pazarlama İletişiminde Hedefler

pazarlamada hedefler
pazarlama iletisiminde hedefler

Pazarlama iletişiminde hedefler çeşitli iş hiyerarşileri düzeyinde açıklanabilir; ortaklığa ait hedefler, pazarlama hedefleri, satış hedefleri ve reklam hedefleri vb. gibi. Bu hedeflerin hepsi, kurumların ortaklık misyonuna olan katkısı doğrultusunda ve sistem açısından ele alınmalıdır.

Pazarlama İletişiminde hedefler belirlenirken, bunların seçim, kanallar, hedefler, bütçemiz ve ölçümümüz gibi şeyleri nasıl yönlendirdiğini düşünün.

Pazarlama Pazarlama İletişiminde Belirlediğiniz Hedefler Neler?

Pazarlama iletişimi (MarCom), bir şirketin pazarlama çabalarının temel ve karmaşık bir parçasıdır. Genel bir tanımla MarCom, pazarla iletişim kurmak için dağıttığınız tüm mesajlar ve medya olarak tanımlanabilir.

Pazarlama iletişimi; reklam, doğrudan pazarlama, markalaşma, paketleme, çevrimiçi varlığınız, basılı materyaller, halkla ilişkiler etkinlikleri, satış sunumları, sponsorluklar, ticari fuar görünümleri ve daha fazlasını içerir.

Pazarlama iletişimi, küçük bir işletmenin müşterilere ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak için yollar geliştirmesini sağlar. İletişim bağlantısını sürdürmek, ürün ve hizmetleri tanıtmak ve marka bilinci oluşturmak için bir yol oluşturur. Müşterilerinizle kurduğunuz her türlü iletişim, ilişkinizi daha da kurar ve bu da daha fazla genel gelir yaratma ve iş güvenliği sağlayabilir.Pazarlama iletişiminde hedefler çeşitli iş hiyerarşileri düzeyinde açıklanabilir; ortaklığa ait hedefler, pazarlama hedefleri, satış hedefleri ve reklam hedefleri vb. gibi. Bu hedeflerin hepsi, kurumların ortaklık misyonuna olan katkısı doğrultusunda ve sistem açısından ele alınmalıdır.Pazarlama İletişimi Kaynaklarını Analiz Etmek

Kurumlar her alanda ayırt edici durumlar oluşturabilir. İyi bir analiz sayesinde, finansal durum, üretim kapasitesi, yönetim alanındaki yetenek ve kabiliyetler, reklam tecrübesi, satış gücü, araştırma ve geliştirme kapasiteleri, iletişim kanalının genişliği, fiyat-performans uyumu, yenilikçi pazarlama hizmet anlayışı, yaratıcı tutundurma çalışmaları…

Kurumlar kendi bütünlüğünü eleştirel açıdan değerlendirmeli ve bu sayede gerçekçi pazarlama hedefleri ortaya koyabilmelidir.

Pazarlama İletişimi Hedeflerini Ortaya Koymak

Pazarlama iletişiminde hedefler çeşitli iş hiyerarşileri düzeyinde açıklanabilir; ortaklığa ait hedefler, pazarlama hedefleri, satış hedefleri ve reklam hedefleri vb. gibi. Bu hedeflerin hepsi, kurumların ortaklık misyonuna olan katkısı doğrultusunda ve sistem açısından ele alınmalıdır.

 Sıkça kullanılan iletişim hedeflerinin başında “tüketiciye yönelik iletişim hedefleri” ve “ticari amaçlı iletişim hedefleri” gelir.

1. Tüketiciye Yönelik İletişim Hedefleri

 • Yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek,
 • Ürün/hizmet hakkındaki görüş farklılıklarını düzeltmek,
 • Ürünün/hizmetin kullanım sıklığını artırmak,
 • Hatırlatma yapmak,
 • Özel teklifler sunmak,
 • Ürünün/hizmetin kullanımıyla ilgili tüketiciyi eğitmek,
 • Ürün/hizmet ve kurum ile ilgili imaj yaratmak,
 • Müşteri bağlılığını oluşturmak.

2. Ticari Amaçlı İletişim Hedefleri

 • Bilgi sağlamak,
 • Tutundurma programları hakkında bilgilendirmek,
 • Özel ticari teklifler sunmak,
 • Stok yapmaktan kaçınmak,
 • Ürünün/hizmetin kullanımı hakkında ticari yönlü eğitim vermek.

Olarak sıralanabilir.

Alternatif Pazarlama İletişimi Stratejileri Geliştirmek ve Değerlendirmek

Her bir alternatif strateji; oluşması mümkün sonuç, rakiplerin tepkileri, içerilen risk, alt hedeflerle beraber sürdürülecek tüm hedefler için ayrılan zaman ve yönetimin kişisel değer yargısına bağlı olarak ele alınıp değerlendirilmelidir.

Spesifik Pazarlama İletişimi Görevlerini Ayırmak

Pazarlama profesyonelleri (özellikle birim yöneticisi) stratejik bir plan oluşturulduktan sonra seçilen ve uygulanacak olan plan dahilinde, ambalajın tüketici ile iletişim rolünü, ürün veya hizmete dair reklamı, satış öğelerini, fiyatını, satış yerlerini, ürünün/hizmetin fiziksel yapısını, marka adını göz önüne alarak spesifik kararlar almalıdır.

Pazarlama iletişimi ve pazarlama ile ilgili diğer yazılarım için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Funda Tabak

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler lisans eğitimini tamamladıktan sonra geleneksel pazarlama, online itibar yönetimi, işveren markası, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama konularında çeşitli şirketlerde çalıştı. Sa-ba, Döksan, Ileri Group, Araymond gibi üretim firmaları ile Coca Cola İçecek, Assan Alüminyum, Turkcell, Mercedes, Novartis, Cargill, Pfizer, YKB gibi müşterileri bulunan danışmanlık yoğunluklu firmalarda B2C ve B2B pazarlama yöneticiliği yaptı.

2010 yılından beri ideallyfree.com’un içeriklerini koordine ediyor. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri bölümününü tamamladı. Şuan Dubai merkezli bir firmada proje yöneticisi olarak çalışlıyor.

Yorum ekle