Ideallyfree

Pazarlama İletişiminde Hedefler

pazarlamada hedefler
pazarlama iletisiminde hedefler

Pazarlama iletişiminde hedefler çeşitli iş hiyerarşileri düzeyinde açıklanabilir; ortaklığa ait hedefler, pazarlama hedefleri, satış hedefleri ve reklam hedefleri vb. gibi. Bu hedeflerin hepsi, kurumların ortaklık misyonuna olan katkısı doğrultusunda ve sistem açısından ele alınmalıdır.

Pazarlama iletişiminde hedefler çeşitli iş hiyerarşileri düzeyinde açıklanabilir; ortaklığa ait hedefler, pazarlama hedefleri, satış hedefleri ve reklam hedefleri vb. gibi. Bu hedeflerin hepsi, kurumların ortaklık misyonuna olan katkısı doğrultusunda ve sistem açısından ele alınmalıdır.

Pazarlama İletişimi Kaynaklarını Analiz Etmek

Kurumlar her alanda ayırt edici durumlar oluşturabilir. İyi bir analiz sayesinde, finansal durum, üretim kapasitesi, yönetim alanındaki yetenek ve kabiliyetler, reklam tecrübesi, satış gücü, araştırma ve geliştirme kapasiteleri, iletişim kanalının genişliği, fiyat-performans uyumu, yenilikçi pazarlama hizmet anlayışı, yaratıcı tutundurma çalışmaları…

Kurumlar kendi bütünlüğünü eleştirel açıdan değerlendirmeli ve bu sayede gerçekçi pazarlama hedefleri ortaya koyabilmelidir.

Pazarlama İletişimi Hedeflerini Ortaya Koymak

Pazarlama iletişiminde hedefler çeşitli iş hiyerarşileri düzeyinde açıklanabilir; ortaklığa ait hedefler, pazarlama hedefleri, satış hedefleri ve reklam hedefleri vb. gibi. Bu hedeflerin hepsi, kurumların ortaklık misyonuna olan katkısı doğrultusunda ve sistem açısından ele alınmalıdır.

 Sıkça kullanılan iletişim hedeflerinin başında “tüketiciye yönelik iletişim hedefleri” ve “ticari amaçlı iletişim hedefleri” gelir.

1. Tüketiciye Yönelik İletişim Hedefleri

 • Yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek,
 • Ürün/hizmet hakkındaki görüş farklılıklarını düzeltmek,
 • Ürünün/hizmetin kullanım sıklığını artırmak,
 • Hatırlatma yapmak,
 • Özel teklifler sunmak,
 • Ürünün/hizmetin kullanımıyla ilgili tüketiciyi eğitmek,
 • Ürün/hizmet ve kurum ile ilgili imaj yaratmak,
 • Müşteri bağlılığını oluşturmak.

2. Ticari Amaçlı İletişim Hedefleri

 • Bilgi sağlamak,
 • Tutundurma programları hakkında bilgilendirmek,
 • Özel ticari teklifler sunmak,
 • Stok yapmaktan kaçınmak,
 • Ürünün/hizmetin kullanımı hakkında ticari yönlü eğitim vermek.

Olarak sıralanabilir.

Alternatif Pazarlama İletişimi Stratejileri Geliştirmek ve Değerlendirmek

Her bir alternatif strateji; oluşması mümkün sonuç, rakiplerin tepkileri, içerilen risk, alt hedeflerle beraber sürdürülecek tüm hedefler için ayrılan zaman ve yönetimin kişisel değer yargısına bağlı olarak ele alınıp değerlendirilmelidir.

Spesifik Pazarlama İletişimi Görevlerini Ayırmak

Pazarlama profesyonelleri (özellikle birim yöneticisi) stratejik bir plan oluşturulduktan sonra seçilen ve uygulanacak olan plan dahilinde, ambalajın tüketici ile iletişim rolünü, ürün veya hizmete dair reklamı, satış öğelerini, fiyatını, satış yerlerini, ürünün/hizmetin fiziksel yapısını, marka adını göz önüne alarak spesifik kararlar almalıdır.

Funda Tabak

Yorum ekle