Ideallyfree

TOBB, ‘TTKMetre’yle ölçüm yaptı, şirketlerin yüzde 88’i risklere hazırlıksız çıktı…

TOBB, Deolitte ile birlikte şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’yla devreye girecek yeni kurallara ne kadar uyumlu olduğunu ‘TTKMetre’yle ölçtü. Anket, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 88’inin risklere karşı hazırlıksız olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Risk Ölçümü

TOBB, Deloitte ile birlikte şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’yla devreye girecek yeni kurallara ne kadar uyumlu olduğunu ‘TTKMetre’yle ölçtü. Anket, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 88’inin risklere karşı hazırlıksız olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte ile birlikte şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na ne kadar hazır olduklarını görebilmek için anket yaptı.

Bu ankete göre küresel risklerin arttığı, döviz ve emtia fiyatlarında hızlı ve öngörülemeyen dalgalanmaların yaşandığı dönemde Türk şirketlerinin yüzde 88’i olası risklere karşı hazırlıksız çıktı.

Şirketlerin yüzde 12’si şirketin gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla bir ekip kurduğunu ifade ediyor.

TOBB, internet sitesinden firmalarla yaptığı ‘TTKMetre’ isimli ankete 51 ilden bine yakın firma katıldı. Katılan firmaların yüzde 80’i anket sorularının tamamını cevaplandırdı.

Sadece yüzde 15’e geçer not

TOBB tarafından gerçekleştirilen “TTKMetre” anketinden çıkan bazı sonuçlar şöyle:

Şirketlerin kurumsal yönetişim, şeffaflık ve uluslararası standartlar getiren yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum sürecinin başında olduğu görülüyor.

Şirketlerin yüzde 14.8’i geçer not alırken, yüzde 85.2’sinin yeni kanuna hazır olmadığı ortaya çıktı.

10 üzerinden 7 geçer not olarak baz alındığında mevcut şirketlerin değerlendirme ortalaması 4.38’de kalıyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na hazırlık sürecine anonim şirketler limitedlere oranla daha aktif görülürken, 250 ve daha üstü çalışan sayısı olan şirketlerdeki hazırlığın genel ortalamanın çok üstünde olduğu dikkat çekiyor.

10’dan az çalışanı olan KOBİ’lerde genel ortalama 3 bandında olurken, çalışan sayısı ve ciro açısından büyük şirketlerde bu oranın ortalama 6 baz puanda olduğu görülüyor.

Risklere karşı duyarsız

Yeni TTK her sermaye şirketine bir internet sitesi açmak, internet sitesi mevcutsa belli bir bölümünü kanunda belirtilen asgari konuların yayımlanmasına ayırmak ve elektronik dosyaları yedeklemeyi zorunlu kılıyor. Anket sonuçları da şirketlerin teknolojik altyapı açısından diğer tüm kriterlere göre daha hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 70’nin web sitesi bulunurken yine yüzde 70 gibi yüksek bir oranı gerekli bilişim güvenlik alt yapısının mevcut olduğunu ifade ediyor.

Teknolojiyi yakından izleyen şirketlerin, olası ekonomik ve diğer risklerin takibinde ve önlem alınmasında ise daha hantal davrandıkları göze çarpıyor. Şirketlerin yüzde 88’i olası ekonomik risklere karşı herhangi bir hazırlık yapmıyor.

Şirketlerin yüzde 25’inde iç denetim birimi mevcut.

Patronlar şirketlerinde borçlanmayı sürdürüyor

Yeni TTK şirketlerde yaygın olan ‘Ortaklar cari hesabı’ uygulamasını kaldırarak, anonim ve limited ortaklıklarda pay sahibine ve ortağa şirkete borçlanma yasağını getiririyor. Anketi cevaplandıran şirket yetkililerinin yüzde 50’si şirket ana sözleşmelerini yeni kanun ile uyumlu hale getirmeleri gerektiğini bildiklerini vurgularken, yüzde 40 gibi bir oran yönetici, ortak ve yakınlarının şirkete borçlanmaya devam ettiğini ifade ediyor.

Şirketlerin yüzde 20’si yöneticilerine ücret/huzur hakkı/ikramiye/kâr payı şeklinde yapılan ödemelere ana sözleşmede veya genel kurul bilgilendirmelerinde yer verirken, şirketlerin yüzde 15’inin genel kurul yönergesi, yüzde 35’inin teşkilat yönetmeliği bulunuyor. Şirketlerin yüzde 55’i yıllık faaliyet raporu hazırlarken, yüzde 35’i 1 Mart 2013’e kadar bağımsız denetçi seçimi için hazırlıklara başlamış durumda.

En hazırlıklı iller Kocaeli ve İzmir

 ‘TTKMetre’ sonuçları sektörel olarak kimya/plastik/kağıt ve gıda sanayilerinin, il bazında ise İzmir ve Kocaeli’ndeki şirketlerin yeni Türk Ticaret Kanunu’a daha hazırlıklı olduğunu gösteriyor.

Yeni Türk Ticaret kanunu 1/1/2013 tarihinden itibaren gerek ticari defterlerin tutulmasında, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasını zorunlu kılıyor. Ankete katılan firmaların yüzde 64 gibi yüksek bir oranı bu konuda yükümlülükleri bildiklerini belirtirken, yüzde 29’u Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) aşina olduğunu bildiriyor. Şirketlerin yalnızca yüzde 15’i yeni muhasebe sistemine uyum için kaynak ayırıyor veya ayırmayı planlıyor.

Orta ve küçük boy işletmeler TTK’da erteleme bekliyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Deloitte ile Türkiye genelinde 4 bini aşkın firmaya eğitim ve ücretsiz seminerler verdiklerini belirterek, “Anket sonuçları şirketlerin yeni kanuna uyum sürecinin henüz çok başında olduğunu gösteriyor. TOBB olarak yeni Türk Ticaret Kanunu’nun bazı maddelerine itirazımız olsa da şirketlerimizin geleceği için bu kanunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeni döneme uyum konusunda kamu dahil bütün kesimler çalışmalarını hızlandırmalı” dedi.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Funda Tabak

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler lisans eğitimini tamamladıktan sonra geleneksel pazarlama, online itibar yönetimi, işveren markası, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama konularında çeşitli şirketlerde çalıştı. Sa-ba, Döksan, Ileri Group, Araymond gibi üretim firmaları ile Coca Cola İçecek, Assan Alüminyum, Turkcell, Mercedes, Novartis, Cargill, Pfizer, YKB gibi müşterileri bulunan danışmanlık yoğunluklu firmalarda B2C ve B2B pazarlama yöneticiliği yaptı.

2010 yılından beri ideallyfree.com’un içeriklerini koordine ediyor. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri bölümününü tamamladı. Şuan Dubai merkezli bir firmada proje yöneticisi olarak çalışlıyor.

Yorum ekle